Kontakt

MIKO-OS s.r.o.
Prevádzka: STIMO, 044 45 Svinica 146
Sídlo firmy: Svinica 281, 044 45

tel.:0948 637 454
e-mail:stimo@stimo.sk

IČO: 36827649, DIČ: 2022434711, IČ DPH: SK2022434711

zapísaná v Obchodnom registro Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 20341/V